Kancelaria Adwokacka

Mediacja i mediator – podstawowe kwestie

Czy mediacja ma sens?

Jakie są cele mediacji?

Celem mediacji jest osiągnięcie porozumienia. To znaczy takich ustaleń, które okażą się dla Ciebie możliwe do przyjęcia, będą satysfakcjonujące i możliwe do zaakceptowania i wykonania.

Mediator – kto to jest?

Mediatorem może być każda osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca w pełni z praw publicznych. Najczęściej mediatorami są prawnicy i psychologowie, ale nie ma wymogu posiadania określonego wykształcenia. Odrębnie regulowane są kwestie mediatorów stałych wpisywanych na listę prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego. Aktualne informacje w tym zakresie możesz znaleźć: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/kim-jest-mediator

Mediator nie jest sędzią ani pełnomocnikiem żadnej ze stron, a więc nie będzie rozstrzygać sporu lub przyznawać kto w sporze ma rację, Mediator nie powinien doradzać i oceniać sytuacji, ale raczej zadawać pytania. Powyższe ma na celu doprowadzenia do wzajemnego zrozumienia się oraz rozważenia różnych rozwiązań.

Jakie są zasady mediacji?

Fundamentami mediacji są następujące zasady:

  • zasada dobrowolności – udział w mediacji jest w pełni dobrowolny i zależny od Ciebie i drugiej strony. W związku z tym w każdym momencie masz możliwość przerwania mediacji i odmówić dalszego w niej udział. Powyższe nie będzie skutkowało dla Ciebie żadnymi negatywnymi konsekwencjami;
  • mediacja odbywa się z Twoim aktywnym udziałem – to Ty razem z drugą stroną będziecie wypracowywać porozumienie, nic nie będzie Wam narzucane. Mediator nie będzie uczestniczyć bezpośrednio w ustaleniu porozumienia. Od Ciebie i drugiej strony będzie zależeć treść i kształt ewentualnej ugody. Macie nad tym kontrolę i żadna decyzja nie zostanie podjęta bez Waszej zgody;

  • mediator jest osobą bezstronną. Jeżeli na którymkolwiek z etapów mediacji będziesz miał wątpliwości co do jego bezstronności, możesz poprosić o zmianę mediatora.

  • mediacja jest poufna. Wszystkie kwestie poruszone w jej trakcie objęte są tajemnicą i nie mogą być przekazywane dalej. W razie naruszenia tego zakazu mediacja może zostać przerwana. Zakaz ten dotyczy mediatora jak i wszystkich uczestniczących w mediacji. Mediator nie może być powołany na świadka w sprawie przeprowadzonej mediacji i uzyskanych w związku z tym informacji;

  • mediacja odbywa się w warunkach neutralnych, dlatego też spotkanie ma miejsce w lokalu wskazanym przez mediatora. Mediator może wyznaczyć spotkania bez lub z udziałem pełnomocników.

Jakie są koszty mediacji?

Pamiętaj, że mediacja co do zasady jest odpłatna. Kierując sprawę do mediacji musisz liczyć się na poniesienie jej kosztów. Koszty mediacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami zazwyczaj będziesz ponosić po połowie, ale możecie ustalić inaczej. Na etapie przedsądowym wynagrodzenie możesz ustalić razem z mediatorem, zazwyczaj według określonego cennika. Jeżeli to sąd skierował to mediacji i postępowanie dotyczy praw majątkowych, wynagrodzenie mediatora wynosi 1% wartości przedmiotu sporu (nie mniej niż 150 zł i nie więcej niż 2.000 zł). W innych sprawach za pierwsze posiedzenie jest to 150 złotych, a za każde kolejne – 100 złotych, łącznie nie więcej niż 450 złotych. Zobowiązanie do pokrycia kosztów mediacji jest niezależnie od jej wyniku, czyli bez względu na to czy dojdzie do zawarcia ugody, czy też nie musisz je ponieść.

Więcej na ten temat znajdziesz: https://adwokat-michorczyk.pl/mediacja-jest-dla-ciebie/

Uwaga! Niniejszy post nie stanowi porady prawnej. Pamiętaj, że każda sprawa jest inna i w zależności od okoliczności w Twojej sprawie może być konieczne podjęcie szczególnych działań. Jeżeli masz wątpliwości, co należy zrobić w Twojej sytuacji powinieneś skonsultować się z doświadczonym prawnikiem.

Adwokat <br> Magdalena Michorczyk

Adwokat
Magdalena Michorczyk

Więcej wpisów

Jak przeprowadzić eksmisję?

Jak przeprowadzić eksmisję najemcy lokalu?

Jak przeprowadzić w sposób zgodny z prawem eksmisję nierzetelnego najemcy? Wynajem mieszkania często wiąże się z ryzykiem natrafienia na nierzetelnych najemców. Brak płatności czynszu, zakłócanie