Kancelaria Adwokacka

Czy mediacja jest dla Ciebie?

Po co jest mediacja?

Zastanawiasz się, czy mediacja jest dla Ciebie? Ale czym właściwie jest mediacja?

Mediacja to dobrowolny proces wypracowania porozumienia przez strony będące w konflikcie, w obecności mediatora, czyli neutralnej i bezstronnej osoby.

Mediator ma za zadanie pomóc osobom będącym w konflikcie w stworzeniu warunków, które sprzyjają porozumieniu. Mediator nie jest pełnomocnikiem jednej ze stron ani sędzią w sprawie. Wypracowanie warunków porozumienia będzie należeć do Ciebie, czyli stron. Mediacja może odbyć się ze skierowania sądu lub na podstawie umowy zawartej z mediatorem, gdy strony same zgłaszają się do mediatora.

Po co jest mediacja?

Mediacja ma służyć przede wszystkim porozumieniu stron i wypracowaniu przez nich satysfakcjonującego rozwiązania. Podczas mediacji masz szansę przedstawić swoje stanowisko i wysłuchać także stanowiska drugiej strony w neutralnej atmosferze. Mediacja może pozwolić na dostrzeżenie przyczyn konfliktu, punktu widzenia drugiej strony bez patrzenia tylko na własny interes.

Pamiętaj jednak, że celem mediacji jest wypracowanie porozumienia i w jej konsekwencji może nie dojść do ostatecznego pojednania się stron.

Jakie są zalety mediacji?

Głównymi korzyściami mediacji są oszczędność czasu i pieniędzy. Sprawy sądowe mogą ciągnąć się przez bardzo długi czas i są najczęściej związane z dość dużymi kosztami.

Dodatkowo w mediacji to Ty masz wpływ na to jak będzie wyglądało końcowe porozumienie. Warunki ugody ustalają strony przy pomocy mediatora. Natomiast nie możesz tego powiedzieć o postępowaniu sądowym, gdzie wyrok zależy tylko i wyłącznie od sądu i najczęściej do chwili jego wydania pozostaje wielką niewiadomą.

W mediacji możesz aktywnie uczestniczyć w rozwiązaniu problemu. W każdej chwili możesz proponować swoje sposoby rozwiązania sprawy, ale także wypowiedzieć się co sądzisz o propozycjach drugiej strony.

Czy mediacja ma sens?

Mediacja ma sens, jeżeli masz otwartą głowę i szukasz rozwiązania trapiącego Cię konfliktu. Jest dla Ciebie także wtedy gdy nie chcesz eskalować konfliktu z drugą stroną i liczysz na szybsze i skuteczniejsze, niż w sądzie, rozwiązanie.

Mediacji mogą podlegać wszystkie sprawy, w których możliwe jest zawarcie ugody, czyli gdy wynik sprawy może zależeć od woli stron. Mediacje dobrze sprawdzają się w sprawach rodzinnych, konfliktach sąsiedzkich czy w sporach z prawa pracy. Pamiętaj jednak, że nie wszystkie sprawy jesteś w stanie zakończyć poprzez podpisanie ugody przed mediatorem.

Na przykład w sprawie rozwodowej przed mediatorem możesz wypracować porozumienie w zakresie alimentów, ale o rozwodzie może orzec tylko sąd. Mediacja w takim przypadku może jednak znacznie przyspieszyć czas trwania postępowania, bowiem co do najważniejszych kwestii będziecie mieć już wypracowane porozumienie.

Jak mogę skorzystać z mediacji?

Na etapie przedsądowym sam i w porozumieniu z drugą stroną możecie wybrać osobę mediatora, do którego udacie się wspólnie celem zawarcia ugody. Gdy masz już sprawę w toku i sąd skieruje sprawę do mediacji, to sąd wybierze mediatora z listy mediatorów stałych prowadzonej przez Prezesa Sądu Okręgowego. W Krakowie aktualną listę mediatorów stałych znajdziesz tutaj: http://www.krakow.so.gov.pl/listy-mediatorow,m,mg,37,235. Pamiętaj jednak, że możesz sądowi wskazać konkretnego mediatora, przed którym chcielibyście podjąć próbę rozwiązania problemu.

Czy mediacja jest obowiązkowa?

Nie, mediacja nie jest obowiązkowa. Na etapie przedsądowym to Ty decydujesz czy udacie się do mediatora wypracować porozumienie. Natomiast na etapie sądowym, nawet przy skierowaniu stron do mediacji przez sąd możesz wyrazić swój sprzeciw. Podstawowymi zasadami mediacji są bowiem dobrowolność (art. 1831 § 1 kpc) oraz poufność (art. 1834 § 1 kpc). Żeby mediacja miała sens, obydwie strony muszę mieć wolę rozwiązania sporu.

Co ważne, jeżeli na którymkolwiek etapie uznasz, że mediacja nie jest dla Ciebie lub nie widzisz dalszego sensu w jej prowadzeniu, w każdej chwili możesz z niej zrezygnować bez żadnych konsekwencji. Jeżeli do mediacji skierował Was sąd, mediator poinformuje sąd tylko o tym, że nie doszło do podpisania ugody. Mediator ma jednak obowiązek zachowania w tajemnicy wszystkiego, co działo się w trakcie mediacji. Mediator nie może więc przekazywać do sądu informacji czemu i z jakich powodów nie doszło do podpisania ugody.

Więcej na ten temat znajdziesz: https://adwokat-michorczyk.pl/mediacja-i-mediator-co-zyskujesz-wybierajac-mediacje/

Uwaga! Niniejszy post nie stanowi porady prawnej. Pamiętaj, że każda sprawa jest inna. W zależności od okoliczności w Twojej sprawie może być konieczne podjęcie szczególnych działań. Jeżeli masz wątpliwości, co należy zrobić w Twojej sytuacji, powinieneś skonsultować się z doświadczonym prawnikiem.

Picture of Adwokat <br> Magdalena Michorczyk

Adwokat
Magdalena Michorczyk

Więcej wpisów

spadek, odrzucenie i zrzeczenie się spadku

Jak odrzucić spadek?

Nie tylko w filmach zdarza się, iż otrzymujesz informację, że czeka na Ciebie spadek po dalekim krewnym. Najczęściej jednak nie jak w filmowym scenariuszu nie jest to