Kancelaria Adwokacka

Jak przygotować się do sprawy o kontakty z dzieckiem?

Jak regulować kontakty z dzieckiem?

Myślisz o tym, żeby złożyć wniosek o kontakty z dzieckiem? Przed rozpoczęciem takiej sprawy warto wcześniej odpowiednio się przygotowywać. Pozwoli to na szybsze i sprawniejsze przeprowadzenie całej procedury.

Jak można uregulować kontakty z dzieckiem?

Jeżeli jesteś w stanie porozumieć się w zakresie uregulowania kontaktów z drugim rodzicem nie ma nawet konieczności składania wniosku do sądu. We własnym zakresie możecie się porozumieć i ustalić kontakty czy to ustnie czy pisemnie.

Kontakty mogą także być uregulowane w drodze ugody zawartej przed mediatorem.

O mediacji więcej znajdziesz: https://adwokat-michorczyk.pl/mediacja-i-mediator-co-zyskujesz-wybierajac-mediacje/ https://adwokat-michorczyk.pl/mediacja-jest-dla-ciebie/

Do powyższych sposobów konieczne jednak jest współdziałanie rodziców. W razie konfliktu pomiędzy rodzicami i braku szans na porozumienie może okazać się, że jedyną możliwością jest skierowanie sprawy do sądu.

Czy sprawę o kontakty można łączyć ze sprawą o alimenty?

Kontakty i alimenty mogą być łącznie ustalane przez sąd tylko i wyłącznie w sprawie rozwód. W innym postępowaniu sądowym nie ma takiej możliwości. Sprawy o kontakty i alimenty odbywają się w innym trybie, dlatego nie ma możliwości łączenia ich w jednym postępowaniu. Jeżeli chcesz skierować sprawę do sądu jedyną możliwością jest wszczęcie tych spraw osobno. Będziesz, więc musiał osobno złożyć pozew o alimenty i wniosek o uregulowanie kontaktów. O przygotowaniu do sprawy o alimenty więcej znajdziesz: https://adwokat-michorczyk.pl/jak-przygotowac-sie-do-sprawy-o-alimenty/

Nie ma natomiast przeszkód, aby uregulować kontakty i alimenty przed mediatorem. Jeżeli, więc widzisz szansę na porozumienie, zawarcie ugody przed mediatorem pozwoli na szybsze, niż w sądzie, zakończenie tych spraw.

Co sąd bierze pod uwagę przy ustaleniu kontaktów?

Zgodnie z art. 113 k.r.o. niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów. Kontakty z dzieckiem obejmują w szczególności przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu) i bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej.

Sąd przy uregulowaniu kontaktów przede wszystkim będzie brał pod uwagę dobro dziecka. Dziecko ma prawo do kontaktów z obydwojgiem rodziców, nawet gdy nie mieszkają oni razem. Sąd będzie brał pod uwagę wiek, stan zdrowia, rozwój psychofizyczny i potrzeby dziecka. Wiadome jest, iż inny będzie mógł być wymiar kontaktów z noworodkiem, a inny z nastolatkiem. Pamiętaj, że w przypadku starszych dzieci Sąd także może wziąć pod uwagę ich zdanie.

Sąd ocenia także warunki mieszkaniowe i socjalne rodziców. Najczęściej w tym zakresie przeprowadzany będzie wywiad przez kuratora i badanie w OZSS (Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów). Ważne, bowiem, aby kontakty z dzieckiem mogły odbywać się w bezpiecznej i przyjaznej atmosferze. W tym zakresie np. w przypadku gdy kontakty będą obejmowały nocowanie u drugiego rodzica, sąd będzie badał, czy dziecko ma tam swój pokój lub wydzielony kąt. Sąd będzie brał pod uwagę także to, w jakim wymiarze pracujecie z drugim rodzicem, czy mieszkacie daleko od siebie, co pozwoli na optymalne ustalenie wymiaru kontaktów.

Co przemyśleć przed złożeniem wniosku o kontakty?

Warto, abyś wcześniej rozpisał plan kontaktów. Pamiętaj, aby dostosować go do wieku, stanu zdrowia i potrzeb Twojego dziecka. Nie ma odgórnego wzoru, w jaki mają być ustalone kontakty. Możesz zaproponować własną wersję, zgodnie z własnymi i dziecka wymaganiami i potrzebami, ale pamiętaj, że muszą być one wykonalne tzn. konkretnie określone.

Możesz rozpocząć rozpisanie kontaktów według kategorii:

 • ile kontaktów w tygodniu, w jakie dni i w jakich godzinach. Np. we wtorki i środy w godzinach od 15.00 – 20.00;

 • ile kontaktów w weekendy w miesiącu, w jakich godzinach i kiedy się będą rozpoczynać i kończyć. Np. co drugi weekend każdego miesiąca tj. od piątku od godz. 17.00 do godz. 18.00 w niedzielę;

 • ile kontaktów w wakacje, ile tygodni, kiedy się będą rozpoczynać i kończyć. Np. pierwsze dwa tygodnie sierpnia od soboty od godz. 8.00 do soboty do godz. 17.00;

 • ile kontaktów w ferie zimowe, ile tygodni, kiedy się będą rozpoczynać i kończyć. Np. pierwszy tydzień ferii zimowych od soboty od godz. 9.00 do soboty do godz. 17.00 w lata parzyste i w drugi tydzień ferii zimowych od soboty od godz. 9.00 do soboty do godz. 17.00 w lata nieparzyste;

 • ile kontaktów w pozostałe dni wolne, w tym w święta – Boże Narodzenie, Wielkanoc, inne, które obchodzicie w rodzinie. Np. w Wigilię Świąt Bożego Narodzenia od godz. 10.00 do godz. 17.00 w latach parzystych i od godz. 17.00 w Wigilię Świąt Bożego Narodzenia do godz. 20.00 pierwszego dnia Świąt Bożego Narodzenia w latach nieparzystych

 • czy jakieś kontakty mają odbywać się w ważne dla Was dni np. urodziny dziecka?

Zastanów się, w jaki sposób mają wyglądać kontakty:

 • czy będą się one odbywać u Ciebie w mieszkaniu, u drugiego rodzica lub w neutralnym miejscu?

 • czy kontakty będą obejmowały zostawanie przez dziecko na noc u drugiego rodzica?

 • czy kontakty z drugim rodzicem mają odbywać się w Twojej obecności?

 • czy Ty będziesz odwozić dziecko na kontakty, czy drugi rodzic będzie je odbierał od Ciebie?

 • czy kontakt z dzieckiem ma odbywać się także w inny niż osobiście sposób tj telefonicznie, mailowo, poprzez Skype Messenger, WhatsApp?

Jakie dowody należy dołączyć do wniosku?

Pamiętaj, że każde twierdzenie, które zawrzesz we wniosku powinno znaleźć odzwierciedlenie w dowodach, jakie przedłożysz do sądu.

Dodatkowo warto wcześniej przygotować komplet dokumentów:

 • dokumenty urzędowe – akt urodzenia dziecka – w większości Urzędów Stanu Cywilnego otrzymasz taki dokument „od ręki”, jednak może zdarzyć się, iż konieczne będzie oczekiwanie na jego wydanie;

 • opłata sądowa od wniosku – wniosek podlega opłacie w kwocie 100 zł uiszczonej na rachunek bankowy sądu lub w kasie sądu;

 • wydruki z mediów społecznościowych, wiadomości tekstowe, e-mail od drugiego rodzica – wszystko to, co pozwoli na wykazanie sytuacji opiekuńczo- wychowawczej dzieci, ich relacji z każdym z rodziców, postawy i zachowania się każdego z rodziców, w szczególności względem małoletnich dzieci.

Pamiętaj, że dowodem mogą być także przesłuchania świadków. Warto przed złożeniem wniosku przemyśleć, kto może posiadać największą wiedzę na temat Twojej sytuacji i potrzeb dziecka. Lepiej powołać kilku świadków posiadających największą i aktualną wiedzę, których zeznania będą przydatne i istotne w sprawie, niż kilkunastu znajomych czy całą rodzinę.

Uwaga! Niniejszy post nie stanowi porady prawnej. Pamiętaj, że każda sprawa jest inna. W zależności od okoliczności w Twojej sprawie może być konieczne podjęcie szczególnych działań. Jeżeli masz wątpliwości, co należy zrobić w Twojej sytuacji, powinieneś skonsultować się z doświadczonym prawnikiem.

Picture of Adwokat <br> Magdalena Michorczyk

Adwokat
Magdalena Michorczyk

Więcej wpisów

spadek, odrzucenie i zrzeczenie się spadku

Jak odrzucić spadek?

Nie tylko w filmach zdarza się, iż otrzymujesz informację, że czeka na Ciebie spadek po dalekim krewnym. Najczęściej jednak nie jak w filmowym scenariuszu nie jest to